خاطرات شجریان - دیدار شجریان با لطفی و آشنایی با برومند | رادیو جیران

خاطرات شجریان - دیدار شجریان با لطفی و آشنایی با برومند | رادیو جیران

Pedram Baha

رادیو جیران - خاطرات شجریان از دیدار با لطفی، برومند و ابتهاج
ماجرای آشنایی شجریان با من و پس از آن دیدار با لطفی و آشنایی با ابتهاج
رادیو جیران به تهیه کنندگی پدرام بهاآبادی، نویسندگی ستاره مشرقی و طراحی کاور مونا شیرزا…

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all