jalil sajad
jalil sajad

jalil sajad

esfahan

آهنگساز، خواننده، نوازنده پیانو و کیبورد
نویسنده کتاب بیر پارسی، پیانیست پارسی، شنونده پارسی