JBoat The Rapper
JBoat The Rapper

JBoat The Rapper

ALBUM COMING ON THE 20TH

aka JBoat aka JFizz aka Shadow Shade aka MC-JJ aka Jay Boat aka Local white rapper aka The Fake Slim Shady