影猫 // O ꓘ Ǝ N Ǝ ⅁ ∀ ꓘ
影猫 // O ꓘ Ǝ N Ǝ ⅁ ∀ ꓘ

影猫 // O ꓘ Ǝ N Ǝ ⅁ ∀ ꓘ

Kitsault

Bass / vocals / drums (programmed).

Coming soon:
Full length on Ezagoya (JP) + 7 Degrees (DE).
Split w/ Merked (Oakland).
Split w/ Boiled Tongue (Mississippi).