جان بیور،پاداش احترام کتاب صوتی،فصل نهم

جان بیور،پاداش احترام کتاب صوتی،فصل نهم

kalameenjil

درباره کتاب:

پاداش احترام: راه دریافت رضایت و برکت خدا
نویسنده:

جان بیور
احترام گرچه عملکری است که در قرن بیست و یکم منسوخ شده ولی مفهومش همچنان توانایی برانگیختن ما را دارد. در فیلم ها تصویری از شجاعت و ایثار می تواند…

Related tracks

See all