KAWAI
KAWAI

KAWAI

Rio de janeiro

For Booking and Contacting : maleknyorai@gmail.com

Brazilian Melodic Psytrance!

Label: @luminarta-records

Bio: Kawai Music is an electronic music artist who has been touching the hearts o…