My Diary PODCAST ep.16 | มอง(ให้)เห็น ศิลปะไม่เคยถูกตีกรอบ มีเพียงแค่ความคิดเราที่คอยตีกรอบทุกสิ่ง

My Diary PODCAST ep.16 | มอง(ให้)เห็น ศิลปะไม่เคยถูกตีกรอบ มีเพียงแค่ความคิดเราที่คอยตีกรอบทุกสิ่ง

My Diary - บันทึกมุมมองของความรู้สึก

ภายในงานศิลปะ มักจะมีรูปวาดที่หลากหลาย และสไตล์การนำเสนอของศิลปิน ที่คอยสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้า อาจจะสื่อความหมายในรูปแบบที่ความรู้สึกไม่เคยบอกเรามาก่อน หากเราไม่ปิดก…

Related tracks

See all