Kirineko Zwei
Kirineko Zwei

Kirineko Zwei

Bangkok

แมวเทาเจ้าเก่าขะรับ ย้ายมาใช้แชนเน่ลนี้เพราะแชนเน่ลเก่าเต็ม

ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกันเหมือนเดิมด้วยเน้อ! =w=/