پرنده...محمد اصفهانی

پرنده...محمد اصفهانی

Kristoffer Anderiasson

پرنده - محمد اصفهانی
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
تو نه مثل آفتابی که حضور وغیبت افتد
دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
تو اگه پرنده باشی چشای من آسمونه
راز پر کشیدنت رو کس…

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all