Lonely Christmast Chipmunk- Xiao Lin

Lonely Christmast Chipmunk- Xiao Lin

Slinlin

Lại một noel đến, và nó cũng đéo khác ngày thường là mấy, ngoại trừ nó là ngày chủ nhật, thế nên nếu tôi không nhầm thì ngày mai sẽ là ngày thứ hai, và tuần sau nữa sẽ là ngày chủ nhật. Đấy, ngày nó vẫn cứ thế trôi, tôi …

Related tracks

See all