LJ - DRAGON

LJ - DRAGON

L.J.

Producer : ShengLongZ
Recorded & Mixed : EsZi
Mastered : ShengLongZ
Artworks : WachTy

Lyrics :

Dragon

Verse 1 :
Âm nhạc tao từ đường phố, mở ở chợ, nghe vẫn sang
Nhạc tao nuôi, tao chăm chút, và đầu tư như đứa con ng…

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all