... ArKa..HaLiLintar ...
... ArKa..HaLiLintar ...

... ArKa..HaLiLintar ...

.. NKRI .HARGA.MATI. MERDEKA ..