L Raghunath
L Raghunath

L Raghunath

Calicut

ഞാന്‍പോലുമറിയാതെ എന്നോടു കൂട്ടുകൂടി ഇന്നും വേര്‍പിരിയാതെ എന്നോടു ഇഴചേര്‍ന്നിരിക്കുന്ന എന്നിലെ സംഗീതത്തെ നിങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരെളിയ ശ്രമം. എഴുപതുകള്‍ പിന്നിട്ട ജീവിതയാത്രയില്…