Lu Hao is following

Lu Hao is not following anyone.