Lucas Cruz is following

Lucas Cruz is not following anyone.