Minsan lang kitang iibigin bheb ko mahalnamahalkita ikaw lang wala ng iba pa ^_^

Minsan lang kitang iibigin bheb ko mahalnamahalkita ikaw lang wala ng iba pa ^_^

lucky me

Related tracks

See all