Nguoi Dang Thuong La Anh - Demo 2

Nguoi Dang Thuong La Anh - Demo 2

LuckySound

Người đáng thương là anh - Demo Cover
lời Only C/Nguyễn Phúc Thiện

Mỗi khi em buồn hãy cứ khóc anh nghe mà
Người anh yêu từng chẳng yếu đuối thế này đâu
Có người từng nói càng yêu lâu lại càng đau
Ừ thì đúng hết chỉ khá…

Related tracks

See all