LUHMEN is following

LUHMEN is not following anyone.