【LungBoss】-『V.2』
【LungBoss】-『V.2』

【LungBoss】-『V.2』

เป็นการแบ่งตัวออก มาจาก อีกซาว แบบง่ายๆ
แค่ ซาวแรก อัปโหลดมันจะเต็มและ
มีเพลงอยาก ร้องเล่นเยอะ 555+
===========================
Hello everyone!
I'm LungBoss nice to meet you all
I hope you …