noname

noname

NganYun

Thường thì tâm trạng phải rất đặc biệt mới up một bài hát lên đây...

Tháng trước trong lúc mệt mỏi thì nghe được bài này, chẳng hiểu gì sất nhưng tâm trạng khá hơn chút... Tháng này tiếp tục nghe, tiếp tục ngồi vẽ như m…

Related tracks

See all