Ai rồi cũng bỏ anh đi <Beat Vovanduc> <Version Bucky Boiz>

Ai rồi cũng bỏ anh đi <Beat Vovanduc> <Version Bucky Boiz>

Lust Tsul

FB Lust: www.facebook.com/profile.php?id=100007519785325

Lyric:
Ngồi chuyện trò với chính mình giống như một công việc thân mật
Dù khá điên nhưng mà lại có thể thả hết mọi cảm xúc chân thật
Không phải anh không phải em

Related tracks

See all