M.A.D Production
M.A.D Production

M.A.D Production

Hồ Chí Minh

Chào mừng mọi người đến với Soundcloud của M.A.D Production.
M.A.D là viết tắt của Music.Art.Diffence (Âm nhạc. Nghệ thuật. Khác Biệt)
Chúng tôi là đơn vị sản xuất các video trình diễn về " …