10. คอร์สอริยมรรค 2/2562 ถึงความจริงแบบไร้เจตนา

10. คอร์สอริยมรรค 2/2562 ถึงความจริงแบบไร้เจตนา

makkanuka

คอร์สอริยมรรคมีองค์แปด ครั้งที่ 2/2562
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ สวนยินดีทะเล อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช
โดยอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

Related tracks

See all