گونش گالاسان ارس 2
گونش گالاسان ارس 2

گونش گالاسان ارس 2

Dallas Texas

همه ی شاپرکا، همه ی کبوترا زندگی رو نو می کنن دوباره
با بی زبونیشون میگن بهاره
اما من هنوز زمستونه برام، زندگی بی سر و سامونه برام
خنده از لب های من گریزونه، اما گریه کردن آسونه برام
همه ی خ…