Medfacts 11 - Emerging Viruses - Dengue

Medfacts 11 - Emerging Viruses - Dengue

Medical Innovation Company

In de eerste editie wordt dengue (knokkelkoorts) besproken. Door de wereldwijde toename van Dengue neemt de kans toe dat reizigers terugkomen met een dengue virusinfectie. Ook zien we door de klimaatveranderingen een toe…