ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ

MƎƎFSAGA

Don't b weak

Recent comments

See all
Avatar

Related tracks

See all