รู้จักกฎเหล็ก 5/25 วิธีจัดการเวลาแบบ Warren Buffett | MM EP.2002

รู้จักกฎเหล็ก 5/25 วิธีจัดการเวลาแบบ Warren Buffett | MM EP.2002

Mission to the Moon Podcast

“เวลาคือสิ่งที่มีค่า” ไม่ว่าใครก็ต้องเคยได้ยินประโยคคลาสสิกนี้ เราถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กว่าไม่ว่าฐานะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่เราไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อได้ก็คือ “เวลา” ต้นทุนชีวิตหนึ่งที่ทุกคนมีเท่ากัน และยากที่จะเอาเวลา…

Related tracks

See all