5M EP.1040 | มีกลยุทธ์รับมืออย่างไร กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง?

5M EP.1040 | มีกลยุทธ์รับมืออย่างไร กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง?

Mission to the Moon Podcast

ในโลกที่หลายสิ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในโลกที่มีแต่ความไม่แน่นอน ในโลกที่มีความวุ่นวายมากยิ่งขึ้น เราจะสามารถรับมือกับโลกแบบนี้ได้อย่างไร? ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ไปรับฟังถึง 7 กลยุทธ์ให้เราสามารถอยู่และทำงานในโลกแห่งการเปล…

Related tracks

See all