MM EP.1368 | ปีนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? มาสรุปปี 2021 ไปด้วยกัน

MM EP.1368 | ปีนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? มาสรุปปี 2021 ไปด้วยกัน

Mission to the Moon Podcast

จะว่าไปแล้วปี 2021 ก็เป็นอีกปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
แล้วคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้าง? ยังเป็นปีที่หนักหนาหรือเป็นปีที่ดี
รวิศ หาญอุตสาหะ ชวนคุณมาสรุปเรื่องราวชีวิตตัวเอง
ใน Mission To The Moon EP.ส่งท้ายปี
.
ลองนั่งลงแล้วค่อย…

Related tracks

See all