คนรักการอ่านมีนิสัยอย่างไร? | 5M EP. 1103

คนรักการอ่านมีนิสัยอย่างไร? | 5M EP. 1103

Mission to the Moon Podcast

‘การอ่าน’ ถือเป็นทักษะเริ่มต้นสู่ประตูการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ เพราะยิ่งอ่านมาก ยิ่งรู้ลึกรู้จริง และยังเป็นการฝึกวินัยอีกด้วย แล้วคนรักการอ่านเป็น

Related tracks

See all