Mohammadrez@
Mohammadrez@

Mohammadrez@

He'Tehran'll

درد حرفا عین درد گلوله میشه؛وقتی نمیدونن چیو داری میکشی رو دوشِت..⁦ಠ︵ಠ⁩