#1 of Think-out-Focus-in: Taivanbat about e-sport and anthropology

#1 of Think-out-Focus-in: Taivanbat about e-sport and anthropology

Mongol Mind Podcast

Удаан хугацаанд хүлээлгэсний эцэст гадагш сэтгэж, дотогш төвлөрье уриатай шинэ улиралын эхний дугаараа хүргэж байна. МУИС-ын антропологийн мэргэжлээр суралцдаг, мэргэжлийн e-sport тамирчин Тайванбаттай орчин цагийн e-spo…

Related tracks

See all