البوم . ترانه های انتخابی از ۵۰ سال موسیقی ملی. خانمها  سوگل . هنگامه اخوان و سرشار

البوم . ترانه های انتخابی از ۵۰ سال موسیقی ملی. خانمها سوگل . هنگامه اخوان و سرشار

Abbas-motlagh99

شعر ترانه : ای ملک ایران با صدای بانو هنگامه اخوان از عارف یا شیداست

... ای ملک ایران ٬ مهد شیران
...در زندگانی چرا شبیه مردگانیم؟
.. زمعرفت دوریم ٬به مجمع جهانیان ٬ چو عضو رنجوریم
... ز جای خویش برخیزیم... به هم بیاوز…

Recent comments

  • Abbas Kehtari
    Abbas Kehtari 

    کاش تک تک آلود می کردید و توضیحات رو در description می گذاشت…

     10mo
Avatar

Related tracks

See all