البوم. اونگ شماره ۱۰ البوم انتخابی از ترانه های شاد ( ۱ )

البوم. اونگ شماره ۱۰ البوم انتخابی از ترانه های شاد ( ۱ )

Abbas-motlagh99

: ترانه های
قاصدک از خانم عهدیه
شاطر باشی از خانم پریوش
چی بگم از خانم عهدیه
چشمان تو از عارف
شب بود بیابان بود از خانم پوران و هزار مشکل از خانم عهدیه

Related tracks

See all