Sự trở lại - TS ft. WuyQ (Rhythm Players) x Soulker

Sự trở lại - TS ft. WuyQ (Rhythm Players) x Soulker

WuyQ Official

Composers: Tú Nguyễn , WuyQ
Mixer & Producer : Soulker X Tú Nguyễn
Hỗ trợ sản xuất : Châu Nhật Tiên Project
BEAT : Soulker

Lyrics:
[Hook x2]
Phố thị đèn màu là ở đây, giàu nghèo phân biệt rất rõ ràng
Từ biệt hương sắc…

Related tracks

See all