ngkhanh$
ngkhanh$

ngkhanh$

hanoi

#Hỡi em tình yêu giống như cái chết nuốt trôi tất cả.Đêm bắt đầu trải dài dưới bước chân đi,sao trên cao nín thở đếm thời gian,trăng ẻo lả bơi trong đêm chìm lặng.Hỡi em tình yêu giống như c…