Um ma ni pad me hum - chữa lành năng lượng thuán khiết của vũ trụ

Um ma ni pad me hum - chữa lành năng lượng thuán khiết của vũ trụ

Nguyen Thi Hong Minh

Bạn có muốn ủng hộ kênh chia sẻ của tôi không?

... thì bạn có thể giúp tôi với "sự chú ý" của bạn - bất kể lớn hay nhỏ - tại JuMaLy Heilung Foundation.

Chỉ cần nhấp vào Paypal:
xuanthicao@yahoo.de

Hoặc chuyển khoản đ…

Related tracks

See all