Pinky Óng Ánh
Pinky Óng Ánh

Pinky Óng Ánh

"trong những điều ta chưa nói, sự yên tĩnh mới thật dịu êm" ~