بازخوانی < لبخند > از ابراهیم منصفی - labkhand - Ebrahim Monsefi

بازخوانی < لبخند > از ابراهیم منصفی - labkhand - Ebrahim Monsefi

Nick نیک

دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست
حتی پرندگان مرگ را به جای زندگی انتخاب می‌کنند

همراهی گیتار از علی کلانتری عزیزم

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all