ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ॥- Kattak Sangrand Katha - Sant Giani Mohan Singh Ji Khalsa

ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ॥- Kattak Sangrand Katha - Sant Giani Mohan Singh Ji Khalsa

Nihung Santhia

Saadhsangat Ji, we will be uploading Barahmaha Katha every month to our soundcloud account. This month (Kattak Mahina) is by Sachkhand Vaasi, Sant Giani Mohan Singh Ji Khalsa Bhindranwale. This Katha was recorded on 17/1…

Related tracks

See all