khodam•خودم
khodam•خودم

khodam•خودم

زیرزمینِ گیلان

سلام نیما هستم
لای این اهنگا زندگی میکنم
همه چی گوش میدمو اگه احساس کنم استعداد یا شاهکاره حمایت (ریپست)میکنم فالو کنید بک میدم دوست میشیم و اینکه یه گروه تلگرام داریم بچه های ساندکلاد هست…