نت سنتور زنجیر گرشا رضایی

نت سنتور زنجیر گرشا رضایی

notdoni

نتسنتورزنجیر گرشا رضایی

آهنگساز : گرشا رضایی

تنظیم نتسنتور: ترنم عزتی

نکته : جهت سادگی هرچه بیشتر در اجرا متن آهنگ زیر نت هایسنتورنوشته شده است نسخه های دیگر نتزنجیرگرشا رضاییبرای ساز های دیگر را می توانید از طریق لین…

Related tracks

See all