نت ویولن زنجیر گرشا رضایی

نت ویولن زنجیر گرشا رضایی

notdoni

نتویولنزنجیر گرشا رضایی

آهنگساز : گرشا رضایی

تنظیم نتویولن: ترنم عزتی

نکته : جهت سادگی هرچه بیشتر در اجرا متن آهنگ زیر نت هایویولننوشته شده است نسخه های دیگر نتزنجیرگرشا رضاییبرای ساز های دیگر را می توانید از طریق لین…

Related tracks

See all