نت سنتور زبانم لال کسری زاهدی

نت سنتور زبانم لال کسری زاهدی

notdoni

نتسنتورزبانم لال کسری زاهدی

آهنگساز : کسری زاهدی

تنظیم نتسنتور: ترنم عزتی

نکته : جهت سادگی هرچه بیشتر در اجرا متن آهنگ زیر نت هایسنتورنوشته شده است نسخه های دیگر نتزبانم لالکسری زاهدیبرای ساز های دیگر را می توانید از …

Related tracks

See all