نت پیانو زنجیر گرشا رضایی

نت پیانو زنجیر گرشا رضایی

notdoni

نتپیانوزنجیر گرشا رضایی

آهنگساز : گرشا رضایی

تنظیم نتپیانو: ترنم عزتی

نکته : جهت سادگی هرچه بیشتر در اجرا متن آهنگ زیر نت هایپیانونوشته شده است نسخه های دیگر نتزنجیرگرشا رضاییبرای ساز های دیگر را می توانید از طریق لین…

Related tracks

See all