03 ธรรมบรรยาย โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร ค่ำ100260

03 ธรรมบรรยาย โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร ค่ำ100260

พระรัตนตรัย เป็นสรณะ

ธรรมะบรรยาย "เดินจิต...สติปัฏฐานสี่"
บรรยายธรรมโดย..พระมหาวรพรต กิตฺติวโร (ป.ธ.๖)
โครงการปฏิบัติภาวนา "วันมาฆบูชา ๖๐ "
วันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔)
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธย…

Related tracks

See all