Taurait : Khilqat 12:1-7 - Ibraaheem(a.s) Aur Unkī Qaum, Nasloṅ Ko Barkat

Taurait : Khilqat 12:1-7 - Ibraaheem(a.s) Aur Unkī Qaum, Nasloṅ Ko Barkat

TZIQ.org

Musalmaanon ke nuqta nazar se bahut kam Taurait, Zabur, aur Injeel ke tarjume maujud hain. Islie, is website par un teeno kitaabon ki kuch kuch ayaton ka tarjuma Quraan ki raushani me kiya gaya hai. tziq.org

Related tracks

See all