Taurait : Khilqat 37:1-11, 18, 21-36 - Yusuf(a.s) Kā Misr Kā Safar

Taurait : Khilqat 37:1-11, 18, 21-36 - Yusuf(a.s) Kā Misr Kā Safar

TZIQ.org

Musalmaanon ke nuqta nazar se bahut kam Taurait, Zabur, aur Injeel ke tarjume maujud hain. Islie, is website par un teeno kitaabon ki kuch kuch ayaton ka tarjuma Quraan ki raushani me kiya gaya hai. tziq.org

Related tracks

See all