امروز این نوشته جامه عمل پوشید   0219-65

امروز این نوشته جامه عمل پوشید 0219-65

Peygham

حال، می خواهیم از این آیه نتیجه ای بگیریم، اینکه کلام خدا تا چه اندازه محرّک تست. همه ما می توانیم از مکانیک سر در بیاوریم و می دانیم که همیشه نیروی محرکه باعث حرکت می شود.
می توانیم از مکانیک یک خودرو یا یک دستگاه سردر…

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all