از خون جوانان وطن درویش خوان و عبداله دوامی

از خون جوانان وطن درویش خوان و عبداله دوامی

Pooryaneh

اجرای عبدالله خان دوامی با همراهی تار درویش خان. این اجرا مربوط به سال ۱۲۹۳ شمسی است. در آن سال پس از موافقت درویش خان، هیئتی از موسیقیدانان ایرانی شامل درویش خان (نوازنده تار)، باقرخان رامشگر (نوازنده کمانچه)، سید حسین …

Recent comments

Avatar

Related tracks

See all